Scroll to top

Kursy i szkolenia zawodowe

Kursy i szkolenia zawodowe – dla grup zorganizowanych prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy lub na placach budowy. Termin i miejsce szkolenia dostosujemy do państwa potrzeb. Zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie wyznaczania terminu egzaminu przed UDT. Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z uprawnieniami operatorów i konserwatorów Urzędu Dozoru Technicznego oraz wieloletnim doświadczeniem w zakresie eksploatacji UTB podlegających pod UDT i TDT

Kursy na wózki widłowe

Kurs na kierowce – operatora wózków widłowych podnośnikowych wszystkich typów z napędem spalinowym, akumulatorowym lub na gaz propan – butan LPG z egz. przed UDT. Kurs na wózki widłowe składa się z części teoretycznej i praktycznej w tym szkolenie na wymianę butli gazowych LPG w wózku widłowym i kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Wydawane uprawnienia na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat w przypadku wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem i 5 lat w przypadku wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osoba obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Aby przedłużyć ważność zaświadczenia kwalifikacyjnego, należy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed utratą ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego złożyć wniosek o przedłużenie ważności uprawnienia w którym oświadczamy, że w ostatnich 5 latach przez przynajmniej 3 lata wykonywaliśmy czynności operatora wózka widłowego. Wniosek o przedłużenie składamy w formie papierowej bądź elektronicznej w jednostce UDT, która wydała nam zaświadczenie kwalifikacyjne.

 Wymagania:
  Ukończone 18 lat

Szkolenia HDS

Celem kursu jest przygotowanie do obsługi hydraulicznego dźwigu samochodowego, montowanego na samochodach ciężarowych, umożliwiającego ich samodzielny załadunek oraz rozładunek.

ZAKRES SZKOLENIA

 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Budowa i działanie. Elementy i zespoły żurawi
 • Zagrożenia przy żurawiach przeładunkowych.
 • Urządzenia zabezpieczające
 • Eksploatacja żurawia.
 • Obowiązki operatora
 • Obsługa zawiesi
 • BHP
 • Zajęcia praktyczne

WYMAGANIA

 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • Zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia MEN.
 • Legitymacja wydana przez Urząd DozoruTechnicznego

CZAS TRWANIA

Szkolenie trwa 40 godzin, w tym:

 • 28 godzin zajęć teoretycznych,
 • 12 godzin zajęć praktycznych.

Kursy obsługi podestów ruchomych

Kursy na podesty ruchome – podnośniki koszowe:

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora tzw. platform roboczych, zwyżek z egzaminem przed UDT. Kurs obsługi podnośników koszowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym szkoleniu osobie uczestniczącej w zajęciach wydawane są uprawnienia na podesty ruchome w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Uprawnienia te ważne są terminowo w zależności od rodzaju podestu na jaki uzyskaliśmy kwalifikacje. Uprawnienia UDT na podesty ruchome:

 • podesty ruchome stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
 • podesty ruchome wiszące + stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
 • podesty ruchome masztowe + stacjonarne (termin ważności uprawnień 10 lat)
 • podesty ruchome przejezdne (termin ważności uprawnień 5 lat)
 • podesty na pojazdach kolejowych (termin ważności uprawnień 10 lat)

Kurs na ładowarki teleskopowe

Organizujemy profesjonalne szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na operatora ładowarek teleskopowych (tzw. wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem). Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia UDT kat. IWJO.

Kurs na ładowarki teleskopowe składa się z części teoretycznej i praktycznej. Szkolenie kończy się egzaminem przed komisją egzaminacyjną z Urzędu Dozoru Technicznego. Uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego wydawane są w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT w kat. IWJO. Są ważne bezterminowo na terenie całej Polski. Dodatkowo istnieje możliwość starania się o wydanie certyfikatu ważnego w państwach UE, który wydaje UDT – CERT z Warszawy.

ładowarka teleskopowa

Kursy na podesty ruchome - podnośniki koszowe

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora tzw. platform roboczych, zwyżek z egzaminem przed UDT.

W związku z licznymi udogodnieniami, wynikającymi z użycia tego typu maszyn w różnych branżach, wzrasta na nie zapotrzebowanie. Są wykorzystywane na budowach oraz przy pracach montażowych, a także wielu innych miejscach i innego rodzaju pracach. Służą do podnoszenia przedmiotów lub osób na określoną wysokość za pomocą platformy lub gondoli. Maszyny tego typu dzielą się na modele stacjonarne oraz samobieżne. Kurs obsługi podnośników koszowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną UDT. Po ukończonym szkoleniu osobie uczestniczącej w zajęciach wydawane są uprawnienia na podesty ruchome w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Uprawnienia te ważne są terminowo w zależności od rodzaju podestu na jaki uzyskaliśmy kwalifikacje.

Zapisz się na kurs