Scroll to top

Centrum obsługi przedsiębiorstw

Centrum obsługi przedsiębiorstw

Witaj w naszym Centrum Obsługi Przedsiębiorstw! Oferujemy kompleksowe usługi szkoleniowe i badania dla Twojej firmy, aby zapewnić bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i zdrowie Twoich pracowników. Nasze usługi obejmują:

Szkolenia PHB (Przygotowanie Higieniczno-BHP)

Dla kierowników i pracowników fizycznych:

  • Szkolenia wstępne – wprowadzenie do zasad BHP, zapoznanie z przepisami oraz procedurami obowiązującymi w miejscu pracy.
  • Szkolenia okresowe – regularne aktualizacje wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Specjalistyczne szkolenia – dostosowane do specyfiki stanowisk pracy, np. prace na wysokości, obsługa maszyn i urządzeń.

Szkolenia PPOŻ (Przeciwpożarowe)

  • Podstawowe szkolenia PPOŻ – zapoznanie z zasadami ochrony przeciwpożarowej, procedurami ewakuacyjnymi oraz użyciem sprzętu gaśniczego.
  • Szkolenia praktyczne – ćwiczenia z użyciem sprzętu gaśniczego, symulacje sytuacji awaryjnych.

 

Zapisz się:

Łukasz:

@: biuro@szkolenialukas.pl
tel.: +48 604 238 779

Badania Profilaktyczne do Pracy

  • Wstępne badania profilaktyczne – ocena stanu zdrowia pracowników przed podjęciem pracy, zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi.
  • Kontrole okresowe – regularne badania zdrowotne mające na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników i wczesne wykrywanie ewentualnych problemów zdrowotnych.

Badania Cykliczne do Pracy

  • Okresowe badania profilaktyczne – obowiązkowe badania zdrowotne przeprowadzane w określonych odstępach czasu, zgodnie z przepisami prawa pracy.
  • Specjalistyczne badania medyczne – dla pracowników narażonych na szczególne czynniki ryzyka, np. hałas, pyły, substancje chemiczne.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Działamy profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem, dostosowując nasze oferty do indywidualnych potrzeb Twojej firmy.

Zapisz się:

Agata:

@: agata@szkolenialukas.pl
tel.: +48 601 213 319