Scroll to top

kurs prawo jazdy

Kursy na prawo jazdy

Nasza szkoła dysponuje najnowszym sprzętem do nauki jazdy. Posiadamy nowoczesny symulator oraz dotykowy ekran taki, jak podczas egzaminu w WORD.

Prawo jazdy kat. A, AM, A1 i A2

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: Kat. AM
 • motorowerem, czterokołowcem lekkim.
Kat. A1
 • Motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kat. A2
 • Motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwu-krotność mocy tego motocykla,
 • Motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kat. A
 • motocyklem oraz pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM.
 Wymagania: Kat. AM: Ukończone 14 lat Kat. A1: Ukończone 16 lat Kat. A2: Ukończone 18 lat Kat. A: Ukończone 24 lata (jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2)

Prawo jazdy kat. B

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 Wymagania:

Ukończone 18 lat

 

Prawo jazdy kat. C

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz przyczepy lekkiej,
 Wymagania: Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, Ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Prawo jazdy kat. D i D1

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: Kat. D1
 • Autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
 • Zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kat. D
 • Autobusem,
 • Zespołem pojazdów złożonych z autobusu oraz przyczepy lekkiej,
 • Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 Wymagania: Kat. D1
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,
 • Ukończone 21 lat.
Kat. D
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B lub C
 • Ukończone 24 lat lub 21 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Prawo jazdy kat. B+E i C+E

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne kierowców do kierowania: Kat. B+E
 • Pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.
Kat. C+E
 • Pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kat. B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami).
 Wymagania: Kat. B+E
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B,
 • Ukończone 18 lat.
Kat. C+E
 • Uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B, C
 • Ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku posiadania kwalifikacji wstępnej.

Zapisz się na kurs